Tel: 010 436 15 37 Informatie voor patiënten

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg

Verwijzing

Een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of andere zorgverlener is een vereiste voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. De datum van de verwijzing dient eerder te zijn dan de datum van uw eerste afspraak.
Het aanvragen van een machtiging kost tijd, en zolang uw zorgverzekeraar geen reactie op de machtigingsaanvraag heeft gegeven, is behandeling nog niet mogelijk.

Verwijst de huisarts u door voor een behandeling en heeft u een budget- of naturapolis, controleer dan of de zorgverzekeraar een contract heeft met Park Medisch Centrum. Is dit niet het geval dan betekent dit niet dat er helemaal niets vergoed wordt. U krijgt altijd een vergoeding van tussen de 65 en 80% van de factuur.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende soorten zorgpolissen.

De kosten van de behandelingen uitgevoerd door onze specialisten in Park Medisch Centrum, worden bijna altijd direct gefactureerd aan uw ziektekostenverzekeraar. Zo nodig wordt voor de behandeling een aanvraag voor toestemming bij uw ziektekostenverzekeraar ingediend.
Let op: Als uw zorgverzekeraar geen prijsafspraken met Park Medisch Centrum voor een bepaalde behandeling heeft gemaakt en u toch bij ons behandeld wenst te worden, dan kan dit. In deze situatie geldt het zogenaamde passantentarief. U krijgt dan zelf een factuur van de behandeling en dient deze factuur op te sturen naar uw zorgverzekeraar waarna de betaling aan Park Medisch Centrum door uzelf verricht dient te worden.

Eigen risico

Bij alle zorgverzekeraars heeft u een eigen risico waardoor u de eerste € 385,– aan medische kosten zelf moet betalen. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Het is van essentieel belang, dat uw persoons- en verzekeringsgegevens juist zijn ingevoerd in ons elektronisch patiëntendossier. Alle wijzigingen in uw persoonsgegevens en /of wijzigingen in uw ziektekostenverzekering dient u direct aan ons door te geven.

Uw afspraak

Voor het verzetten of afzeggen van een afspraak kunt u tot 24 uur vóór de afspraak contact opnemen met Park Medisch Centrum. Patiënten van Park Medisch Centrum die zich niet hebben afgemeld voor een afspraak of te laat hebben afgemeld ontvangen een factuur van € 50,– .

Gecontracteerde zorg

In dit schema vindt u per specialisme de gecontracteerde zorg in 2018, evenals een overzicht van de koepelorganisaties met de daarbij aangesloten zorgverzekeraars. Zodra alle tarieven bekend zijn wordt het schema van 2018 hier gepubliceerd.

Passantentarieven

RELEVANTE PASSANTENTARIEVEN 2018 – 2019 – 2020
Indien uw verzekeraar geen dekking of restitutiepolis biedt kunt u de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. De passantentarieven zijn vanaf publicatie datum geldig*.

2020Klik hier voor de lijst (PDF bestand).
2019Klik hier voor de lijst (PDF bestand).
2018Klik hier voor de lijst (PDF bestand).

* wijzigingen voorbehouden

 

 

Uw zorgnota

Meer informatie vinden over zorgkosten, uw eigen risico en de vergoeding van zorgkosten?
Kijkt u dan op www.dezorgnota.nl voor meer informatie. U vindt hier het antwoord op veel gestelde vragen. Uiteraard kunt u ook altijd direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Wij hebben onder andere afspraken met de volgende zorgverzekeringen:

 

Vergoeding bij Plastische Chirurgie

Om te beoordelen of een zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt volgt Park Medisch Centrum Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard zoals deze door de zorgverzekeringen is opgesteld. Hierin wordt uitgelegd wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering. Overigens kan het zijn dat uw zorgverzekeraar mildere voorwaarden hanteert.
Raadpleeg daarom altijd uw polis en/of de klantenservice van uw zorgverzekeraar.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding dan moet u altijd een verwijsbrief van de huisarts meenemen naar het consult. De huisarts fungeert namelijk als poortwachter voor de medische specialisten in Nederland en zal de eerste beoordeling doen. Wanneer ook de plastische chirurg een vergoeding mogelijk acht zal hij/zij een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar beoordeelt uiteindelijk of de machtiging wordt gehonoreerd en of de behandeling vergoed of gedeeltelijk vergoed wordt. U kunt uw zorgverzekeraar vragen naar de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Let op: Het aanvragen van een machtiging kost tijd, en zolang uw zorgverzekeraar geen reactie op de machtigingsaanvraag heeft gegeven, is behandeling nog niet mogelijk.
Als de zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor behandeling, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Krijgt u geen vergoeding dan kunt u overwegen de ingreep voor eigen kosten te laten uitvoeren. Voor cosmetische chirurgie wordt dan het tarief van Parkkliniek gehanteerd.
Klik hier voor de tarieven van de behandelingen die niet worden verzekerd.

Zorgpolissen

De keuze van een zorgverzekering bepaalt of uw behandeling in onze kliniek volledig of gedeeltelijk vergoed wordt. Welke zorgpolis past daarom bij uw wensen?

Voor de basisverzekering kunt u kiezen uit vier verschillende zorgpolissen:

  1. De budgetpolis
  2. De Naturapolis
  3. De Restitutiepolis
  4. De Combinatiepolis

Hoe werkt de budgetpolis?
Als je kiest voor een budgetpolis, betekent het dat je naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. In dit geval zal de zorgverzekeraar de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij afspraken mee hebben gemaakt.

Hoe werkt de naturapolis?
Bij een naturapolis heeft u een ruimere zorgkeuze dan met een budgetpolis. Echter de zorgverzekeraar vergoedt de kosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan zult u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moeten betalen. Dit is vaak 20% van de hele rekening.

Hoe werkt de combinatiepolis?
Met een combinatiepolis heb je een vrije zorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. De zorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaakt met deze zorgverleners. Zijn uw zorgkosten hoger dan het tarief wat de zorgverzekeraar heeft afgesproken met de zorgverlener, dan moet u dit zelf betalen.

Hoe werkt de restitutiepolis?
Met een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze en kunt u zelf bepalen door welk ziekenhuis of welke specialist u zich laat behandelen. Door deze keuzevrijheid is een restitutiepolis geen goedkope zorgverzekering en betaalt u een hogere premie. U stuurt de rekening zelf door naar de verzekeraar. Of u schiet de rekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten, áls de kosten binnen uw zorgverzekering vallen.

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.