Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Gedragsregels patiënten en bezoekers

Gedragsregels patiënten en bezoekers

Park Medisch Centrum heeft in een aantal gedragsregels verwoord wat wij van patiënten verwachten en wat u van ons mag verwachten. Deze gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Respect en Omgangsvormen

De basisregel in ons centrum is respectvol met elkaar omgaan. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Foto/film/geluidopname

Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van medewerkers en/of patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen.

Roken voor bezoekers

Het is verboden te roken binnen ons centrum. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten. Het is daarnaast verboden om te roken op de ‘aanloopgebieden’ van de ingang naar ons centrum. Roken is voor patiënten en bezoekers toegestaan bij de asbak op het terras aan de achterzijde.

Roken voor patiënten

Roken vóór en ná een behandeling wordt afgeraden.

Dit onder meer om vertraagde wondgenezing, een grote kans op infecties alsmede alle overige bekende risico’s die samenhangen met roken te voorkomen.

Tijdens de opname:

Wanneer u er na een behandeling voor kiest het pand (onder begeleiding van een contactpersoon) te verlaten om te roken wordt u gevraagd een verklaring te tekenen dat u op de hoogte bent van bovenstaande risico’s, de gehele verantwoording op u neemt en PMC ontheft van enige aansprakelijkheid.

Alcohol en drugs

Het onder invloed van alcohol zijn tijdens uw verblijf of bezoek aan ons centrum is verboden. Gebruik van drugs en/of het onder invloed zijn van drugs in ons centrum is niet toegestaan.

Wapens, diefstal, vernieling, geweld en (seksuele) intimidatie

Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in ons centrum niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Cameratoezicht

Wij waken over uw en onze eigendommen door middel van cameratoezicht in en om het centrum.

Let op uw spullen

Bewaak zelf uw eigendommen! Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers.

Over deze gedragsregels

Deze gedragsregels gelden zowel in ons centrum als op het terrein van het centrum, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot ons centrum.