Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Onze cliënten en Park Medisch Centrum / Parkkliniek hebben wederzijdse rechten en plichten. Een belangrijk recht van de cliënt is eerlijke en integere informatie.

Tijdens het consult krijgt u informatie over:

 • mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot een behandeling
 • contra-indicaties
 • te verwachten resultaten
 • herstelperiode en het traject erna
 • te gebruiken medicatie
 • instructies
 • complicaties & risico’s
 • behandelvoorstel
 • kosten

 

Parkkliniek verwacht van een cliënt:

 • een reële verwachting ten aanzien van het eindresultaat
 • eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw gezondheidstoestand
 • het nakomen van afspraken voor consult en behandeling. Er wordt tijd voor u gereserveerd, indien u zonder bericht niet verschijnt, ontvangt u een nota voor deze gereserveerde tijd.  Immers, deze tijd had voor een andere patiënt gebruikt kunnen worden.
 • het nakomen van gegeven instructies

 

Behandelovereenkomst (betreft ingrepen voor eigen rekening)

De informatie wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst, in tweevoud opgemaakt, en door cliënt en behandelend arts ondertekend. Met deze ondertekening is toestemming van de cliënt voor een behandeling een feit.

Betalingsvoorwaarden (betreft ingrepen voor eigen rekening)

De totale kosten worden verdeeld in een aanbetaling en het resterende bedrag.

Drie weken van te voren dient er de aanbetaling van tenminste 30% voldaan te worden en twee weken voor de operatie het resterende bedrag.

Indien de (aan)betaling niet voldaan is kunnen wij de gereserveerde operatiedatum niet vasthouden.