Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Pasfoto in uw medisch dossier

Pasfoto in uw medisch dossier

Om de veiligheid te verbeteren vragen wij van al onze patiënten die onze kliniek bezoeken eenmalig om een pasfoto te laten. Deze pasfoto wordt opgenomen in uw medisch dossier.
Uw medisch dossier bevat gegevens in meerdere systemen binnen Park Medisch Centrum en Kliniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), het systeem voor röntgenbeelden en het geneesmiddelen systeem. Een belangrijk voordeel van het gebruik van de pasfoto is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent.

Werkwijze

Wij vragen u of u voorafgaand aan uw afspraak met de arts naar de aanmeldbalie te gaan. Een van de medewerkers vraagt u om een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs). Daarna maakt hij/zij een foto van u en plaatst deze in de computer. Meestal kan de foto direct aan de balie worden gemaakt. U kunt op een later tijdstip ook de pasfoto aanpassen via het patientenportaal.

Privacy

Alleen uw eigen behandelaar  en degene die in zijn/haar opdracht werkt, mag in uw medisch dossier kijken. Het Park Medisch Centrum heeft  organisatorische en technische maatregelen getroffen om zorg te dragen dat uw foto alleen gebruikt wordt voor het doel waarvoor hij gemaakt is. We voldoen hiermee aan de Wet bescherming persoonsgegevens, waardoor uw privacy gegarandeerd is.

Mag ik weigeren?

Ja, u bent niet verplicht een pasfoto te laten maken. Wilt u dit dan aangeven aan de baliemedewerker? Als u geen foto wenst te laten maken, heeft dat wel tot gevolg dat u zich steeds wanneer dit door een medewerker wordt gevraagd zult moeten kunnen legitimeren. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs vereist. Wij hopen echter dat u wel mee wilt doen. Het maken van een pasfoto is een belangrijke maatregel om de patiëntveiligheid te verbeteren. Dat is vooral ook in uw eigen belang.