Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg

Verwijzing

Een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of andere zorgverlener is een vereiste voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Deze verwijzing wordt digitaal naar onze kliniek verzonden via Zorgdomein. Mocht u toch een verwijzing op papier ontvangen, neemt u deze dan mee als u voor uw eerste bezoek naar Park Medisch Centrum komt. De datum van de verwijzing dient op of voor de datum van uw eerste afspraak te liggen. Het is noodzakelijk dat de verwijzing ook specifiek gericht is aan Park Medisch Centrum en niet aan een andere instelling.

Uw consult/behandeling wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dit heeft consequenties voor uw eigen risico. Voor vragen over uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Soms is het nodig (met name bij plastische chirurgie) om voor een behandeling vooraf een machtiging aan te vragen. Het aanvragen van een machtiging kost tijd, en zolang uw zorgverzekeraar geen reactie op de machtigingsaanvraag heeft gegeven, is het inplannen van een behandeling nog niet mogelijk. Als de zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor behandeling, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Krijgt u geen vergoeding dan kunt u overwegen de ingreep op eigen kosten te laten uitvoeren. Voor cosmetische chirurgie wordt dan het tarief van Parkkliniek gehanteerd.

Klik hier voor de tarieven van de behandelingen van Parkkliniek.

Voor vervolgafspraken bij hetzelfde specialisme heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Wanneer het niet nodig is een vervolgafspraak te maken voor verder onderzoek/behandeling, dan wordt uw zorgdossier afgesloten. Heeft de arts u uit behandeling ontslagen, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig zolang de afspraak voor dezelfde klachten, bij hetzelfde specialisme is of gemaakt wordt binnen 365 dagen na het laatste ziekenhuisbezoek. Maakt u op eigen initiatief een nieuwe afspraak, dan heeft u opnieuw een verwijzing nodig.

Wij hebben met alle koepelorganisaties contractafspraken. Soms komt het echter wel eens voor dat een bepaalde behandeling niet is afgesproken. In dat geval ontvangt u de nota zelf, waarna u deze zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Zodra u de vergoeding heeft ontvangen, kunt u deze overmaken aan Park Medisch Centrum.

Persoonsgegevens

Het is van essentieel belang, dat uw persoons- en verzekeringsgegevens juist zijn ingevoerd in ons elektronisch patiëntendossier. Alle wijzigingen in uw persoonsgegevens en /of wijzigingen in uw ziektekostenverzekering dient u direct aan ons door te geven.

Uw afspraak

Voor het verzetten of afzeggen van een afspraak kunt u tot 24 uur vóór de afspraak contact met ons opnemen. Patiënten die zich niet hebben afgemeld voor een afspraak of te laat hebben afgemeld ontvangen een factuur van € 50,– .

Gecontracteerde zorg

In onderstaand overzicht treft u alle gecontracteerde zorgverzekeraars van 2023 aan.

Zorgverzekeraars 2022

Passantentarieven

RELEVANTE PASSANTENTARIEVEN 2021 – 2022 – 2023
Indien uw verzekeraar geen dekking of restitutiepolis biedt kunt u de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. De passantentarieven zijn vanaf publicatie datum geldig*.

2024Passantentarieven (PDF bestand).
2024Passantentarieven radiologie (PDF bestand).
2023Passantentarieven (PDF bestand).
2023Passantentarieven radiologie (PDF bestand).
2022Passantentarieven (PDF bestand).
2022Passantentarieven radiologie (PDF bestand).

* wijzigingen voorbehouden

 

 

Uw zorgnota

Meer informatie vinden over zorgkosten, uw eigen risico en de vergoeding van zorgkosten?
Kijkt u dan op www.dezorgnota.nl voor meer informatie. U vindt hier het antwoord op veel gestelde vragen. Uiteraard kunt u ook altijd direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorgpolissen

De keuze van een zorgverzekering bepaalt of uw behandeling in onze kliniek volledig of gedeeltelijk vergoed wordt. Welke zorgpolis past daarom bij uw wensen?

Voor de basisverzekering kunt u kiezen uit vier verschillende zorgpolissen:

  1. De budgetpolis
  2. De Naturapolis
  3. De Restitutiepolis
  4. De Combinatiepolis

Hoe werkt de budgetpolis?
Als je kiest voor een budgetpolis, betekent het dat je naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. In dit geval zal de zorgverzekeraar de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij afspraken mee hebben gemaakt.

Hoe werkt de naturapolis?
Bij een naturapolis heeft u een ruimere zorgkeuze dan met een budgetpolis. Echter de zorgverzekeraar vergoedt de kosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan zult u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moeten betalen. Dit is vaak 20% van de hele rekening.

Hoe werkt de restitutiepolis?
Met een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze en kunt u zelf bepalen door welk ziekenhuis of welke specialist u zich laat behandelen. Door deze keuzevrijheid is een restitutiepolis geen goedkope zorgverzekering en betaalt u een hogere premie. U stuurt de rekening zelf door naar de verzekeraar. Of u schiet de rekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten, áls de kosten binnen uw zorgverzekering vallen.

Hoe werkt de combinatiepolis?
Met een combinatiepolis heb je een vrije zorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. De zorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaakt met deze zorgverleners. Zijn uw zorgkosten hoger dan het tarief wat de zorgverzekeraar heeft afgesproken met de zorgverlener, dan moet u dit zelf betalen.

Videoconsult en telefonisch consult

Soms is het mogelijk om via de telefoon, video of via e-mail contact te hebben met de dokter. Dat is makkelijker voor u: u hoeft niet naar het ziekenhuis en u hoeft geen reiskosten te betalen. Een dergelijk consult kost echter evenveel als een fysiek consult in het ziekenhuis en wordt bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Toelichting DBC-zorgproduct

Wat is een DBC-zorgproduct?
Medisch specialistische zorg wordt gefinancierd op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC-zorgproducten) en overige zorgproducten. Een DBC-zorgproduct is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat – poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie – kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van een eventueel aanvullend onderzoek of een uitgevoerde verrichting. De instelling voor medisch specialistische zorg brengt deze in rekening bij de verzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten en overige zorgproducten de instellingen in rekening kunnen brengen.

De DBC benoemt hierbij iedere stap:

  • van het eerste consult bij de medisch specialist,
  • alle afzonderlijke onderzoeken,
  • de behandeling,
  • het verblijf in het ziekenhuis,
  • tot en met de laatste (telefonische) controle.

In de totaalprijs van een DBC zijn dus zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de specialist opgenomen, alles op basis van een gemiddelde behandeling.

Behandeling langer dan 90 dagen

Als een behandeling langer dan 90 dagen duurt, wordt de DBC na maximaal 90 dagen gesloten en direct daarna weer geopend met een zogenoemde vervolg-DBC. Een vervolg-DBC heeft een behandel periode van maximaal 120 dagen. Over de voorgaande behandelperiode wordt dan een factuur opgemaakt. Het kan dus zijn dat de begindatum niet gelijk is aan de datum dat u op consult bent geweest bij de arts.