Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Missie, visie en waarden – Afdeling Anesthesiologie

Missie, visie en waarden – afdeling anesthesiologie

Frank Grüne, MD, PhD – iom vakgroep anesthesiologie Park Medisch Centrum Rotterdam 16-10-2022.
 

Onze missie

Het leveren en bevorderen van perioperatieve patiëntenzorg van topkwaliteit door voortdurende waakzaamheid, innovatie o.b.v. wetenschap en nascholing.

Onze visie

Streven naar een optimaal perioperatief proces, de gezondheidstoestand van de patiënten kritisch beoordelen, het aanbieden van veilige en innovatieve anesthesie, en zorgen voor een optimaal pijnbeleid.

Onze waarden

Onze waarden zijn de principes waardoor wij onze missie laten leiden en die de waarden weerspiegelen die door onze universitaire faculteit en onze belangrijkste klinische instellingen zijn verwoord. Wij koesteren de volgende waarden;

 • De patiënt staat centraal;
 • Verantwoordelijkheid voor de patiënten waar wij voor zorgen;
 • Wederzijds respect voor patiënten, artsen, coassistenten, verpleegkundigen en medewerkers;
 • Professionaliteit;
 • Integriteit;
 • Transparantie;
 • Toewijding aan innovatie en uitmuntendheid;
 • Levenslang leren en kritisch onderzoek;
 • Diversiteit en sociale rechtvaardigheid;
 • Goede samenwerking met alle betrokkenen in onze kliniek;

 

Huidige situatie

Over ons team

Het anesthesie team van Park Medisch Centrum is een professionele groep van anesthesiologen, anesthesiemedewerkers en verkoeververpleegkundigen. Met 26 personeelsleden en ruim 5000 aantal ingrepen onder anesthesiologische begeleiding per jaar zijn we een heel belangrijke groep binnen Park Medisch Centrum.

Onze groep kenmerkt zich door academische expertise, ambitie, professionaliteit en innovatie. Voor ons staat de patiënt altijd centraal en wij streven ernaar om te allen tijde de best mogelijke zorg rondom een ingreep te bieden. Dit houdt in dat we niet alleen betrokken zijn bij de anesthesie-fase, maar ook de verantwoordelijkheid voor de verbetering van de pre- en postoperatieve zorg nemen.

Door onze kennis en kunde in te zetten, proberen wij de outcome van onze patiënten na een ingreep te verbeteren en de kans op complicaties te verminderen. In het zorgproces volgen we actuele nationale en internationale richtlijnen.

Zorg rondom een operatie is teamwork. Daarom werken wij nauw samen met onze collega’s van de verschillende snijdende en niet-snijdende disciplines.

Ons werk is van toegevoegde waarde: wij doen de juiste dingen en die doen we goed.

Wij zijn professioneel en integer, maar tegelijkertijd ook transparant. We delen kennis en inzichten. Anderen mogen ons aanspreken op ons resultaat en gedrag.
 

Organisatie

Inwerken

Iedere anesthesioloog wordt structureel ingewerkt.

Dienstlijsten

De dienstroosters worden 2 maanden op voorhand opgesteld.

Vakgroep-bijeenkomsten

Vakgroep-bijeenkomsten worden 4 keer per jaar gepland.

Bijscholing

Om in Nederland als anesthesioloog te mogen werken, dien je als anesthesioloog geregistreerd te staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar en eist 200 uren aan bijscholing.

Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)

IFMS is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt ook in het PARK MC door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. Door het continu bewaken en verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten is de kwaliteit van de patiëntenzorg geborgd en wordt deze (waar mogelijk) verder verbeterd.

Preoperatieve screening

Een goede voorbereiding op de operatie onder anesthesiologische zorg begint met duidelijke informatie. De patiënten vullen online een vragenlijst in zodat wij een beter beeld krijgen van hun gezondheid. Afhankelijk van de ingreep en co-morbiditeit worden verschillende vormen van anesthesie besproken. Bij verschillende mogelijkheden geven wij onze voorkeur aan, maar de patiënt beslist uiteindelijk. Informed consent wordt genoteerd.

Niet alle patiënten kunnen in het Park MC worden geopereerd. Bij patiënten met ernstige aandoeningen van hart, vaten, hersenen of longen kunnen complicaties zoals hartritmestoornissen, acuut hartfalen of longproblemen vaker optreden. Deze groep patiënten moeten postoperatief op een PACU, High Care of Intensive Care afdeling worden behandeld. Aan deze patiënten wordt uitgelegd waarom zij niet in het Park MC geopereerd kunnen worden. De patiënt wordt verwezen naar een algemeen ziekenhuis.

Perioperatieve zorg

Alle anesthesiologen zijn bekwaam en getraind in verschillende anesthesie technieken, moeilijke luchtweg management, adult life support en perioperatieve zorg.

Postoperatieve pijnbehandeling en misselijkheid (PONV)

Alle patiënten krijgen na de operatie medicatie tegen de pijn of misselijkheid. De anesthesioloog past de medicatie aan op de situatie van de patiënt en houdt daarbij rekening met de co-morbiditeit en thuismedicatie.

Protocollen

Lokale protocollen zijn op iedere werkplek makkelijk toegankelijk vinden op:
zenya-software.com

Richtlijnen

We volgen nationale en internationale richtlijnen.

NVA: https://richtlijnendatabase.nl

ASA: https://www.asahq.org/standards-and-practice-parameters

ESAIC: https://www.esaic.org/guidelines/

ESRA: https://esraeurope.org/guidelines/

ERAS: https://erassociety.org/guidelines/

Adult life support: https://www.resus.org.uk/library/2021-resuscitation-guidelines/adult-advanced-life-support-guidelines

Difficult fairway management: https://das.uk.com/guidelines

Pijntherapie: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/postoperatieve_pijn/startpagina_-_postoperatieve_pijn.html

 

Doelstellingen en ambities en aanpak

POS

Het perioperatieve proces (POS) begint op het moment dat een operatie wordt overwogen. Preoperatieve screening is reeds uitgebreid tot een polikliniek anesthesiologie. Deze vroege betrokkenheid bij het perioperatieve proces zorgt ervoor:

 • Verbetering van gedeelde besluitvorming.
  De patiënt praat dan tijdig met het anesthesieteam over de afweging tussen de risico’s van de operatie en de anesthesie enerzijds en het verwachte effect van de ingreep anderzijds. De chirurg, de anesthesist en de patiënt beslissen dus samen en op korte termijn over een verstandig zorg.
 • Verbetering van de gezondheidstoestand vóór de operatie en dus verbetering van het postoperatieve herstel.
  In aanloop naar de operatie kan de patiënt een aantal aanpassingen in levensstijl en op andere gebieden doorvoeren. Deze omvatten stoppen met roken en alcohol, meer lichaamsbeweging en verbetering van de voedingstoestand.
 • Fast track waar het kan, intensief waar nodig.
  Voor laagrisicopatiënten is er al een fast-track met digitale informatie over de voorbereiding op de operatie, op de anesthesie en de te maken keuzes. Daarnaast vindt voor de operatie een consult met een POS-medewerker plaats (taakverschuiving). Laagrisicopatiënten ontmoeten de anesthesioloog dan voor- afgaand aan de operatie in het ziekenhuis als de patiënt al is opgenomen, of op de dag van de operatie. Bij twijfel komen de patiënten voor verdere evaluatie en gesprek met een anesthesioloog naar de POS.
 • Sneller Beter Herstel.
  Na een operatie snel herstellen dat wil iedereen. Wij geven daarom vaak al voor een operatie advies aan patiënten waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden. Verder zijn de aanbevelingen van de ERAS inmiddels goed geïmplementeerd.

De NVA heeft al strategische doelstellingen m.b.t. de POS en het perioperatieve traject geformuleerd Voor de POS hebben we deze al omgezet. Dit willen graag voorzetten (https://www.anesthesiologie.nl/uploads/files/Strategisch_plan_NVA_WEB22.pdf).