Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid

Park Medisch Centrum en Parkkliniek streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau en er is daarom dan ook veel aandacht voor de manier waarop kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt. Door de kleinschaligheid en het beperkte aantal specialismen werken wij zeer efficiënt in een prettige werkomgeving. Het beleid is gericht op het leveren en garanderen van verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige zorg afgestemd op de behoefte en verwachtingen van patiënten en hun vertegenwoordigers. Patiëntgerichtheid en – veiligheid wordt gezien als een integraal onderdeel van alle werkzaamheden die in de kliniek plaatsvinden.

De basis voor professionele en verantwoorde zorgverlening gedurende het hele behandelproces ligt bij onze deskundige medewerkers. Kwaliteit en veiligheid van zorg binnen onze organisatie wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle direct en indirect betrokken medewerkers. Bewustzijn van patiëntveiligheid is onderdeel van het dagelijkse werk van al onze medewerkers.

Het bewaken en verbeteren van alle vormen van kwaliteit binnen Park Medisch Centrum en Parkkliniek is een continu proces. Wij hebben zeer hoge kwaliteitsstandaarden geformuleerd en volgens vaste protocollen wordt ons kwaliteitssysteem doorlopend geëvalueerd en verbeterd.

Keurmerken en certificeringen

Park Medisch Centrum en Parkkliniek werken volgens de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op onze kliniek en de activiteiten die in de kliniek plaatsvinden. Daarnaast wordt voldaan aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en aan de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP).
Park Medisch Centrum en Parkkliniek hebben sinds 15 mei 2010 het ISO 9001: 2015 (geldig  tot 01-02-2025) certificaat en ZKN certificaat.

kiwa iso 9001

Met een ISO 9001 certificaat tonen we aan dat we voldoen aan eisen en verwachtingen van onze patiënten en dat we continue verbeteringen in onze organisatie geborgd hebben. Een kwaliteitssysteem conform ISO 9001 brengt onze organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau.

Dit betekent dat:

  • wij altijd werken volgens vastgestelde protocollen en procedures;
  • wij bekend zijn met de wensen en verwachtingen van patiënten;
  • er continu gemonitord wordt of de zorg die verleend wordt aan alle eisen van patiënten, professionele standaarden en verwachtingen van de samenwerkingspartners voldoet;
  • er continu gecontroleerd wordt waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren.
zkn certificaat

Goede zorg is veilige zorg. Omdat Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk de hoogste kwaliteit leveren, willen wij ook de veiligste zorg leveren. De veiligheid wordt geborgd door het Veiligheid Management Systeem (VMS), sinds 2012 onderdeel van het ZKN-keurmerk. Een VMS bestaat uit maatregelen en voorzieningen om het beleid en de doelstellingen op het gebied van veiligheid te bereiken. Het VMS is nadrukkelijk geen apart werkend managementsysteem, maar is integraal onderdeel van het kwaliteitssysteem van de kliniek.

Kwaliteitsmetingen

Bij Park Medisch Centrum en Parkkliniek vinden we het ook zeer belangrijk dat iedereen inzicht heeft in de kwaliteit van de zorg die wij bieden. Om die reden maken we onze kwaliteitsuitkomsten openbaar. De gemeten informatie verversen we regelmatig, zodat altijd de meest recente analyses en uitkomsten beschikbaar zijn.

Zorgkaart Nederland

zorgkaart_top2020

Om optimaal te kunnen inspelen op de wensen van de patiënten vindt het team de mening van patiënten over de dienstverlening van groot belang. Om de kwaliteitsmeting zichtbaar en transparant te maken doen wij mee aan tevredenheidsmetingen. Waardering over de zorgverlening kan door u als patiënt gegeven worden via Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Op Zorgkaart Nederland kunt u uw ervaringen met de zorg delen. De website biedt informatie om te kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij wensen. Zorgkaart Nederland werkt aan openheid in de zorg en biedt informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders.
De waarderingen van patiënten geven ons inzicht in de wensen en behoeften en vormen daarmee een belangrijke bron voor verbetering. Uit de positieve waarderingen is gebleken dat er in de kliniek veel aandacht is voor patiëntbeleving.
Wij scoren stabiel zeer hoog op patiënten tevredenheid onderzoeken als Zorgkaart Nederland.

zorgkaart waarderingen

Park Medisch Centrum en Parkkliniek worden dagelijks beoordeeld op Zorgkaart Nederland. De feedback van onze patiënten nemen wij heel serieus. Wij scoren stabiel een 9,5 en staan elk jaar in de top tien bij Zorgkaart Nederland van best gewaardeerde klinieken.

 

Elsevier

Het aantal zelfstandige klinieken groeit flink, voor patiënten valt er steeds meer te kiezen. Waar kunt u het beste terecht voor een heupoperatie, knieoperatie of plastische ingrepen? Elsevier vergeleek 11 behandelingen in 238 klinieken. Voor de analyse is gebruikgemaakt van 223 indicatoren die klinieken jaarlijks verplicht aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bij Zorginstituut Nederland.
Wederom, de 2e keer op rij is Park Medisch Centrum in de categorie ‘gewrichten/heupprothesen’ in Nederland als beste naar voren gekomen.

beste_kliniek_heup_elsevier

PROM en PREM

Wij willen zorgen voor meer inzicht in de kwaliteit van zorg door inzage in medische uitkomstindicatoren en de ervaring van patiënten met de zorgverlening (PREM Patient Reported Experience Measures) en behandelresultaten (PROM Patient Reported Outcome Measure). Dit inzicht draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen Park Medisch Centrum en Parkkliniek.

Hieronder vindt u enkele resultaten van de PREM van Q3-2021.

Hoe beoordeelt u het (voorlopige) effect van uw behandeling?

Bepaalde u samen met de zorgverlener(s) welke zorg of behandeling u krijgt?

Luisterde de zorgverlener(s) goed naar u?

Had u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverlener(s)?

Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten?

SKI tool

Het instrument Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) is het instrument voor het benchmarken van de zorginhoudelijke indicatoren die zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In SKI kunnen wij de resultaten van onze eigen instelling vergelijken met andere instellingen en dit gebruiken wij bij het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

2020PMCLandelijk gemiddelde
Aantal totale heupprothesen (THP)398298
Infectie na een totale heupprothese (THP)1 (0,25%)2,86%
Aantal totale knieprothese (TKP)124209
Infectie na een totale knieprothese1 (0,81%)1,96%
Aantal geregistreerde hernia operaties (neurochirurgie)461 (100%)47,6%
Het totaal aantal invasieve cosmetische behandelingen1048734
Borstimplantaten: het percentage geregistreerde borstprothesen en expanders449 (96,77%)91,91%
Aantal patiënten in de leeftijd van 18-70 jaar21702011
Aantal patiënten boven 80 jaar282342
Aantal patiënten onder 18 jaar28278