Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Veiligheid

Veiligheid

Voor zelfstandige klinieken (ZBC’s) is het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) ontworpen. Dit VMS is geïntegreerd in het ZKN certificaat en waarborgt uw en onze veiligheid in Park Medisch Centrum.

Hoe hebben wij dit geregeld ? – hieronder enkele voorbeelden:

  • er wordt gewerkt volgens een handboek met protocollen en een systeem om verstoringen/tekortkomingen te melden en zo te kunnen verbeteren
  • vanaf binnenkomst tot aan vertrek wordt er regelmatig gevraagd naar uw naam en geboortedatum. Bij operatieve behandeling wordt daarnaast ook aan u gevraagd welke operatie er uitgevoerd gaat worden, welke kant geopereerd gaat worden, of u allergisch bent, geneesmiddelen gebruikt, etc. etc.  Dit is niet omdat de medewerker die het vraagt niet op de hoogte is, maar het zijn allemaal controlemomenten
  • het verplegend en OK personeel krijgt jaarlijks verplichte bijscholingen, zoals b.v. infectiepreventie, ALS (advanced life support) voor OK personeel, BLS (basic life support)  voor verplegend personeel, klinische les over operatie technieken
  • de medewerkers van receptie en administratie zijn BHV-ers (Bedrijfshulpverleners)
  • eenmaal per jaar wordt een ontruiming i.v.m. een calamiteit geënsceneerd,  door een extern bedrijf, waarna evaluatie volgt met zo nodig bijstellen van protocol en ontruimingsplan
  • de apparatuur wordt volgens schema gecontroleerd en/of gekalibreerd evenals jaarlijks testen van de noodverlichting, regelmatige controle van de waterleidingen/tappunten

 

Als patiënt vindt u het vanzelfsprekend dat er veilig gewerkt wordt in een ziekenhuis, maar zelf kunt u ook een steentje bijdragen door alert te blijven en aan de bel te trekken als u meent dat er iets niet klopt.
Dat ontslaat ons zeker niet van onze plicht maar helpt ons wel om de zorg steeds veiliger te maken.

Park Medisch Centrum en Parkkliniek: de zekerheid dat u in goede handen bent.