Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Patiëntenportaal

Patiëntenportaal: Inzicht in uw eigen zorg

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces is veranderd. De patiënt zal steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en klinieken  via een digitaal patiënten portaal.

Dit landelijke programma heet ‘VIPP’ – Versnellingsporgramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Dit programma is door de overheid geïnitieerd, gesubsidieerd en wordt tevens door de overheid gecontroleerd.

Het portaal wordt bij Park Medisch Centrum en Parkkliniek door de receptie geactiveerd en iedere patiënt ontvangt via de mail de werkwijze om in het portaal te komen.

Wij werken met het programma ‘Wellbee’. U heeft middels dit programma altijd toegang tot uw dossier. Zo kunt u bijvoorbeeld alle afspraken, verslagen en documenten inzien.

Het portaal voldoet aan alle actuele veiligheidseisen en privacywetgeving. Al uw informatie is optimaal beschermd en alleen inzichtelijk voor u en uw zorgverlener.