Kwaliteitscontrole

Wij zijn in het bezit van de certificaten NEN-EN-ISO 9001 : 2015 geldig tot 15.06.2019 en ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Dit keurmerk (geldig tot 15.06.2019) waarborgt naast de kwaliteit en de professionaliteit van de medische staf, zaken als hygiëne, infectiepreventie en sterilisatie van medische hulpmiddelen.
ParkMC is begin 2009 geïnspecteerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en goed bevonden. De NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging) heeft Park Medisch Centrum op 22 maart 2012 gevisiteerd en en op 26 november 2012 volgde de visitatie van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie). Beide Verenigingen hebben Park Medisch Centrum zeer positief beoordeeld. Tevens zijn wij voor zowel de Parkkliniek als Park Medisch Centrum in het bezit van de certificaten ISO 9001:2008 en ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Wanneer u bewust kiest voor uw medische behandeling, kiest u voor het ZKN-keurmerk. Er heeft in mei 2016 een her-certificering plaatsgevonden, de NEN-EN-ISO 9001 : 2015 en het ZKN keurmerk is voor Parkkliniek en voor Part Medisch Centrum verlengd en geldig tot 15 juni 2019. Al onze medische specialisten zijn lid van en gevisiteerd door hun vakverenigingen.

NEN-EN-ISO 9001 : 2015

De Parkkliniek en Park Medisch Centrum hebben sinds 15 mei 2010 het ISO 9001:2008 certificaat. Op 18 en 23 maart 2015 vond hercertificering plaats. Dit betekent dat alle processen en handelingen nauwkeurig beschreven en geprotocolleerd zijn in een kwaliteitshandboek, maar ook dat hierop een adequate controle plaatsvindt. In mei 2016 heeft er een audit plaatsgevonden voor het NEN-EN-ISO 9001 : 2015, het certificaat werd toegekend en is geldig tot 15 juni 2019.

ZKN-keurmerk

Naast de ISO-certificering vond op 18 en 23 maart 2015 ook de hercertificering plaats van het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk waarborgt naast de kwaliteit en de professionaliteit van de medische staf, zaken als veiligheid, hygiëne, infectiepreventie en sterilisatie van medische hulpmiddelen. De klinieken die het keurmerken dragen, voldoen aan eisen op het gebied van klanttevredenheid en het in acht nemen van minimale wachttijden. Wanneer u bewust kiest voor uw medische behandeling, kiest u voor het ZKN-keurmerk. Ook het ZKN keurmerk is na de audit in mei 2016 verlengd tot 15 juni 2019.
PROMs - digitale vragenlijsten

PROMs (Patient Reported Outcome Measure) zijn een manier om met digitale vragenlijsten uw gezondheid in kaart te brengen. De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde PROMs vragenlijsten in te vullen. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • PROMs zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling

  Door de resultaten van grote groepen patiënten te vergelijken, kunnen we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg verder verbeteren en kunnen we onze voorlichting waar nodig aanpassen. Patiënten kunnen in de toekomst de uitkomsten zien van een behandeling vanuit het beeld van de patiënt. Hierdoor zijn ze beter voorbereid om goed te kunnen herstellen.
 • Werkwijze van PROMs

  Een aantal dagen voor het consult met de specialist ontvangt u per email een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Door op de link te klikken opent u de vragenlijst. Na het afronden van de vragenlijst zijn de resultaten direct voor de specialist in te zien, zo kunnen de resultaten gebruikt worden om samen met u de beste behandeling te bepalen. Moet u een operatieve behandeling ondergaan? Dan ontvangt u na de operatie nogmaals één tot twee keer een uitnodiging om de PROMs vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijsten kunnen we uw herstel volgen. Mocht er afwijkende resultaten uit de PROMs vragenlijsten komen, dan kunnen we eerder contact opnemen.
 • Contactgegevens

  De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u ook het e-mailadres opgeven van iemand die dichtbij u staat, zoals een partner, broer, zus, dochter, zoon of mantelzorger. Als u het e-mailadres van iemand anders opgeeft, is het wel van belang dat diegene niet namens u de vragenlijst invult. U moet zelf de antwoorden geven. Uiteraard mag uw naaste u wel helpen bij het invullen. Mocht ondanks alle hulp het invullen niet lukken, dan kunt u de vragenlijst op een computer in de kliniek alsnog invullen. Houdt u er dan wel rekening mee dat u ruim op tijd aanwezig bent voor uw afspraak, zodat u op uw gemak de PROMs vragenlijst kunt invullen. De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Deze vragenlijsten zijn nodig om u en uw arts goed inzicht te geven van uw gezondheid. Het geeft uw arts informatie om, samen met u, te bepalen wat de beste behandeling is. De resultaten van de PROMs vragenlijsten zullen gedurende de behandeling regelmatig met u worden besproken.
 • Behandelingen van toepassing voor de PROMs

  Bij de volgende behandelingen kunt u een uitnodiging verwachten om de PROMs vragenlijst in te vullen:

  • Schouderoperatie
  • Heupprothese
  • Voorste of achterste kruisband reconstructie
  • Totale of hemi knieprothese
  • Knie overige klachten
 • PROMs - plastische chirurgie

  De Quick Dash instructies t.b.v. vragenlijst CTS en Trigger finger.

  - Quick Dash instructies, klik hier.
  - Vragenlijst CTS, klik hier.
  - Vragenlijst Triger finger, klik hier.
 • PROMs - neurochirurgie

  Flowchart t.b.v. neurochirurgie.

  PROM flowchart, klik hier.