Tijdelijke sluiting Park MC

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Onze cliënten en Park Medisch Centrum / Parkkliniek hebben wederzijdse rechten en plichten. Een belangrijk recht van de cliënt is eerlijke en integere informatie.

Tijdens het consult krijgt u informatie over:

 • mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot een behandeling
 • contra-indicaties
 • te verwachten resultaten
 • herstelperiode en het traject erna
 • te gebruiken medicatie
 • instructies
 • complicaties & risico’s
 • behandelvoorstel
 • kosten

 

Parkkliniek verwacht van een cliënt:

 • een reële verwachting ten aanzien van het eindresultaat
 • eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw gezondheidstoestand
 • het nakomen van afspraken voor consult en behandeling. Er wordt tijd voor u gereserveerd, indien u zonder bericht niet verschijnt, ontvangt u een nota voor deze gereserveerde tijd.  Immers, deze tijd had voor een andere patiënt gebruikt kunnen worden.
 • het nakomen van gegeven instructies

 

Behandelovereenkomst (betreft ingrepen voor eigen rekening)

De informatie wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst, in tweevoud opgemaakt, en door cliënt en behandelend arts ondertekend. Met deze ondertekening is toestemming van de cliënt voor een behandeling een feit.

Betalingsvoorwaarden (betreft ingrepen voor eigen rekening)

De totale kosten worden verdeeld in een aan te betalen bedrag (30% van het totaalbedrag) en een restbedrag. Het aan te betalen bedrag dient binnen een bepaalde termijn betaald te zijn, afhankelijk van de datum van behandeling. Het restbedrag dient een week voor behandeldatum te zijn betaald of ter plekke worden afgerekend (pinnen is mogelijk). Indien het volledige bedrag niet is voldaan, kan er geen behandeling plaatsvinden.

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.