Klachtenregeling

Klachtenregeling

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN
De medewerkers van Park Medisch Centrum en ParkKliniek doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Park Medisch Centrum en ParkKliniek het belangrijk vinden, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorg-verlening zo nodig te verbeteren.

Hieronder leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerking.

Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen
Uw zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.
Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen
Ondersteuning bij het indienen van een klacht kunt u krijgen middels inschakeling van het directiesecretariaat. Deze medewerker kan luisteren naar uw opmerkingen, suggesties of klachten. Zij kan u informeren over de klachtenprocedure. U kunt het secretariaat tijdens kantooruren bereiken onder nummer 010 2868639,  Astrid Stinis.

Klachtenfunctionaris
Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtenfunctionaris alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. De klachtenfunctionaris kan geen bindende uitspraak doen, dat wil zeggen dat de zorgverlener niet verplicht is het advies van de klachtencommissie op te volgen. Normaal gesproken zal hij/zij dat wel doen.

Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u dit via bovengenoemde Astrid Stinis doen.

In bijgevoegde PDF (Klachtenregeling Park MC / ParkKliniek) is de klachtenregeling uitvoerig beschreven.

Geschillencommissie
Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website:
www.geschillencommissie-EZa.nl

Hieronder vindt u ook het reglement Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders. (pdf). Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Hoe kunt u de klachtencommissie bereiken?
U kunt de klachtencommissie schriftelijk bereiken (Hoofdweg 90, 3067 GH Rotterdam). Klachtencommissie ParkKliniek/Park MC

Klik op de onderstaande links om af te drukken en/of te bewaren op uw eigen apparaat.

  1. Klachtenregeling Park MC / ParkKliniek (PDF)
  2. Reglement Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (PDF)

 

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.