Tel: 010 436 15 37 Informatie voor patiënten

Knieprothese: knieslijtage – Een nieuwe knie

Knieprothese: knieslijtage – Een nieuwe knie

Park Medisch Centrum is de specialist in het plaatsen van (totale) knieprotheses. Dankzij de knieprothese (kunstknie, knie-implantaat) hebben miljoenen mensen over de gehele wereld een beter en actiever leven gekregen en kunnen zij weer actief aan sociale activiteiten en arbeid deelnemen.

Jaarlijks hebben vele honderdduizenden mensen knieklachten. De oorzaken hiervoor zijn heel divers. Het is onze taak om u zo goed mogelijk te helpen met uw klachten. Door onze ruime ervaring zijn wij in staat u het beste advies te geven. Wij doen dit met een grote bevlogenheid die voortkomt uit een aantal redenen, want

• U bent de reden dat wij altijd op zoek zijn naar de beste behandeling die bij u past.
• U bent de reden dat wij dag in, dag uit onze uiterste best doen om ons vak zo goed uit te voeren
• U bent degene die wij zo goed mogelijk in beweging willen houden.

Onze diagnose kan ertoe leiden dat er voor u een nieuwe knie nodig is. In dat geval bespreken we met u wat een dergelijke ingreep inhoudt. Bij Park MC kunt u binnen 3 weken geopereerd worden. De dag nadat een knieprothese is geplaatst, gaat u weer naar huis om daar verder te revalideren.

Een versleten knie leidt tot verschillende knieklachten. Bij beginnende en matige slijtage is er nog geen operatie nodig. Er zijn dan nog voldoende niet-operatieve mogelijkheden om de klachten van de pijnlijke knie te verminderen. Een knieprothese kan nodig zijn wanneer de problemen niet meer opgelost kunnen worden met medicatie en/of fysiotherapie.

Het kniegewricht uitgelegd

Het kniegewricht is een ingewikkeld scharniergewricht tussen het boven- en het onderbeen en tussen bovenbeen en knieschijf. Ingewikkeld omdat het niet alleen draait om één as en dus buigen en strekken mogelijk maakt, maar omdat tijdens dat buigen en strekken de knie ook nog eens draait om een verticale as. Het onderbeen draait daarbij ten opzichte van het bovenbeen. Tegelijkertijd met de draaibewegingen is er een schuifbeweging van voren naar achteren.

Anatomie van het kniegewricht


 
Het kniegewricht vormt de verbinding tussen het bovenbeen en onderbeen. De knie is een soort scharniergewricht dat kan schuiven en draaien. Het bestaat uit het onderste deel van het dijbeen (femur), een knieschijf(patella), en bovenste deel van het scheenbeen(tibia). Spieren, banden en een gewrichtskapsel verbinden de onderdelen met elkaar en stabiliseren het gewricht. De botdelen zijn bekleed met kraakbeen. Dat is een laag glad weefsel dat het mogelijk maakt het gewricht soepel te laten bewegen en zorgt voor het opvangen van schokken en stoten.

Wat is slijtage van de knie?

Het kraakbeen van het kniegewricht kan worden aangetast door slijtage, dit noemen we artrose. Kenmerkend voor knie artrose is dat de hoogte van de kraakbeenlaag afneemt en het gewricht meer op elkaar komt te zitten. Knie artrose wordt ook wel gonartrose genoemd.

 

Vooraanzicht van de knieën, met op het plaatje rechts een normale knie, en links een knie met ernstige artrose.

Er zijn 2 vormen van artrose die het kniegewricht kunnen aantasten.

1.De primaire artrose waarbij er sprake is van een geleidelijke, min of meer regelmatige vermindering van de hoogte van het kraakbeen laag van boven- en onderbeen. Deze vorm zien wij meestal bij oudere mensen.

2.De secundaire artrose waarbij slijtage het gevolg is van een afwijking, van specifieke ziekten of van oude letsels van de knie na een ongeval bijvoorbeeld.

Klachten bij artrose

Slijtage van het kraakbeen kan kniepijn en stijfheid veroorzaken en vooral bij het opstaan uit bed en/of na lang zitten. Pijn bij knieartrose wordt veelal aangegeven rondom de knie en boven- en onderbeen. Het bewegen van het gewricht wordt geleidelijk steeds pijnlijker en moeilijker. Vaak zijn er ‘startproblemen’. Na lang zitten is het weer gaan bewegen moeizaam en pijnlijk. Deze klachten kunnen afwisselend aanwezig zijn, steeds vaker voorkomen, langer aanhouden en erger worden. Ook kan de pijn zodanig zijn dat het uw slaap verstoort. De loopafstand neemt steeds verder af.

De behandeling

Bij beginnende slijtage is er nog geen operatie nodig. Er zijn dan nog voldoende niet operatieve mogelijkheden om de klachten van de pijnlijke knie te verbeteren. De consultkaart artrose in de knie geeft goed weer wat de behandelmogelijkheden zijn. Deze conservatieve behandelingen omvatten leefstijl veranderingen en fysiotherapie. Bij een erg pijnlijke knie kunnen pijnstillers een uitkomst bieden en soms kan een injectie uitkomst bieden.

Op termijn kan een knieprothese nodig zijn om weer optimaal en pijnvrij te kunnen bewegen. Uit grote internationale wetenschappelijke studies is gebleken dat na 1 jaar ongeveer 95% van de mensen met een knieprothese tevreden is over het functioneren van hun kunstknie.

De totale knieprothese

Dankzij de knieprothese (kunstknie, nieuwe knie) hebben miljoenen mensen over de gehele wereld een beter en actiever leven gekregen en kunnen zij weer actief aan sociale activiteiten en arbeid deelnemen.

De revalidatie neemt gemiddeld zo’n 3 tot 6 maanden in beslag, de knie kan dik, warm, stijf en pijnlijk aanvoelen. Soms zijn mensen na 6 weken al goed gerevalideerd, soms pas na een jaar.

De meeste mensen blijven de knie wel voelen, maar zijn blij dat zij gekozen hebben voor deze knieoperatie. 5% van de mensen blijft ontevreden, de oude pijn is wel weg, maar er is een andere pijn voor in de plaats gekomen.

Wij gebruiken de NexGen LPS-flex van ZimmerBiomet. Een prothese met een lange staat van dienst, die behoort tot de meest geplaatste prothese in Nederland.

Een totale knieprothese bestaat uit 3 onderdelen:

1. een stalen kap dat over het bovenbeen geplaatst wordt,
2. een polyethyleen (kunststof) lager,
3. een titanium plaat die op en in het scheenbeen geplaatst wordt.

De operatie

De ingreep duurt ongeveer een uur. Bij een totale knieprothese opent de orthopedisch chirurg het kniegewricht aan de voorzijde om toegang te krijgen. De knieschijf wordt naar de zijkant weggehouden, het versleten oppervlak van het boven- en onderbeen wordt verwijderd, en vervangen door een implantaat; de kunstknie. Het oppervlak van de knieschijf wordt alleen als het nodig is voor een deel verwijderd. Meestal is het niet nodig om de knieschijf (patella) aan de binnenzijde te vervangen.

Video Totale Knieprothese

Als u wilt weten hoe in het kort een totale knieprothese operatie verloopt in het Park Medisch Centrum uitgevoerd door orthopedisch chirurg Saskia Wiersma bekijk dan deze video:
 

 

Het herstel

Ongeveer vier uur na de operatie mag u uit bed onder begeleiding van de fysiotherapeut of verpleegkundige. Op de dag van de operatie kunt u met een loophulpmiddel en onder begeleiding van de fysiotherapeut of verpleegkundige een stukje lopen. Wanneer u naar huis gaat kunt u zelfstandig lopen met uw loophulpmiddel (rollator, elleboogkrukken of looprek), en indien dit noodzakelijk is, ook veilig traplopen.

De totale herstelduur van deze knieoperatie is ongeveer 3 tot 6 maanden. In het begin kan er nog een (grote) bloeduitstorting zijn met verkleuring van boven- en onderbeen. Deze bloeduitstorting proberen wij zoveel mogelijk tegen te gaan door speciale medicijnen toe te dienen rondom de operatie, maar we kunnen deze bijwerking niet altijd tegengaan. Verder kunt u verwachten dat de huid aan de buitenkant van het litteken doof aanvoelt. Dat voelt in het begin raar, maar wordt vaak al snel vergeten. U kunt ook de prothese horen klikken of tikken. Dat is het gevolg van het contact tussen het metaal en de kunststof lager en is onschuldig.

Complicaties

Gewrichtvervangende operaties worden gerekend tot de meest succesvolle operaties die uitgevoerd kunnen worden. Desondanks blijft er een kans op complicatie aanwezig.

Infecties

Het optreden van een infectie komt in minder dan 1% van de gevallen voor maar kan grote consequenties hebben. Vandaar dat we er alles aan doen om deze kans hierop zo laag mogelijk te krijgen en zijn we gedurende het gehele behandeltraject zeer alert, omdat vroeg handelen bij een infectie veel leed voorkomt.

Het is van belang te weten dat bepaalde patiënten meer risico’s lopen dan andere. Er is een verhoogd risico bij:

 • suikerziekte (diabetes mellitus)
 • patiënten die met bepaalde medicijnen (immunosuppressiva) behandeld worden
 • patiënten met een verminderde afweer voor infecties
 • patiënten die roken
 • patiënten met overgewicht
 • patiënten met chronische gebitsontsteking

De laatste drie genoemde risicofactoren kunt u zelf beïnvloeden door te stoppen met roken, gezond te eten en tijdig naar de tandarts te gaan.

Overige en zeer zeldzame complicaties

 • Langdurige wondlekkage
 • Nabloeding; bloedvatbeschadiging met eventuele druk op de zenuwen van het
  bovenbeen, eventueel met uitval van functies zoals het gevoel en de functie van
  bepaalde spieren in het been.
 • Trombose/ longembolie. Om dit te voorkomen krijgt u gedurende 4 weken bloed
  verdunnende middelen.
 • Positieveranderingen van de prothese-elementen door onvoldoende fixatie.
 • Verlittekening met verstijving van kapsel en spieren rond de knieprothese.
 • Op lange termijn mogelijke loslating van protheseonderdelen. Hiervoor moet dan
  eventueel een revisieoperatie verricht worden.

 

Het team

Ons Orthopedisch team staat onder leiding van Drs. S.C. Wiersma-Tuinstra en Drs. R. Mahdad. Het team voert in het Park Medisch Centrum jaarlijks meer dan 300 knieprothese operaties uit.

Drs. S.C. (Saskia) Wiersma-Tuinstra heeft jarenlang ervaring opgedaan in het IJsselland ziekenhuis en later in het Alrijne ziekenhuis, waar zij de mogelijkheid heeft gekregen om zich te ‘super specialiseren’ op het kniegewricht. Jaarlijks voert zij meer dan 400 knieoperaties uit waarbij een prothese geplaatst of vervangen wordt. Sinds juli 2019 is zij terug in ons team waarbinnen ze nauw samenwerkt met collega R. (Rachid) Mahdad.

Bekijk haar waarderingen op Zorgkaart Nederland, klik hier.

Drs. R. (Rachid) Mahdad

Orthopedisch Chirurg

Drs. R. (Rachid) Mahdad heeft jarenlang ervaring opgedaan in het Alrijne ziekenhuis. Daar heeft hij zich verder gespecialiseerd in de behandeling van heup- en knieartrose. Hij voert meer dan 400 operaties per jaar uit aan heup- en kniegewrichten. Sinds augustus 2020 is hij toegevoegd aan ons knieteam en werkt hij intensief samen met collega S.C. (Saskia) Wiersma-Tuinstra.

Bekijk zijn waarderingen op Zorgkaart Nederland, klik hier.

Drs. P.G. (Peter) van Doesburg

Orthopedisch chirurg in opleiding

Drs. P.G. (Peter) van Doesburg studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is momenteel in opleiding tot orthopedisch chirurg. Vanaf 2017 werkt hij als arts assistent orthopedie nauw samen met de orthopeden uit Park Medisch Centrum. Dokter van Doesburg houdt spreekuur en voert operaties uit samen met de orthopeden. Zijn aandachtsgebieden zijn artrose van het heup- en kniegewricht.

Drs. G.(Goran) van der Weiden

Arts assistent orthopedie

Drs. G.S. (Goran) van der Weiden studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en werkt momenteel als PhD kandidaat binnen een samenwerking tussen het UMCU en de UTwente. Hier is het onderwerp nieuwe behandelmethoden voor knie artrose. Drs. G.S. van der Weiden werkt sinds 2019 als arts assistent binnen de orthopedie nauw samen met o.a. Drs. H.E. Henkus, Drs. S.C. Wiersma en Drs. R. Mahdad. Sinds 2020 is hij werkzaam binnen het Park Medisch Centrum, hier houdt hij samen met de orthopeden spreekuur en voeren zij samen operaties uit. De aandachtsgebieden van dokter van der Weiden zijn artrose van het knie en heup gewricht.

drs. W.R. (Willem) Six

Arts assistent orthopedie

Drs. W.R. (Willem) Six studeerde geneeskunde aan de universiteit van Leiden en werkt momenteel als arts assistent orthopedie in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden en zal op korte termijn beginnen in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Sinds 2021 is hij tevens werkzaam binnen het Park Medisch Centrum en werkt hij nauw samen met o.a. Drs. H.E. Henkus, Drs. S.C. Wiersma en Drs. R. Mahdad. Hij houdt samen met de orthopedisch chirurgen spreekuur en voert samen operaties uit. De aandachtsgebieden van dokter Six zijn artrose van het knie- en heupgewricht.

Waarderingen van onze cliënten op Zorgkaart Nederland

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.