Informatie voor patiënten

PROMs / PREMs digitale vragenlijsten

PROMs / PREMs digitale vragenlijsten

We willen zorgen voor meer inzicht in de kwaliteit van zorg door inzage in medische uitkomstindicatoren en de ervaring van patiënten met de zorgverlening (PREM) en behandelresultaten (PROM). Dit inzicht draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen Park Medisch Centrum.

PREMs
Een belangrijk onderdeel van zorg binnen Park Medisch Centrum zijn ervaringen van (ex) patiënten. Om deze ervaringen in kaart te brengen hebben wij online vragenlijsten gemaakt. Eén van de vragenlijsten heet ‘PREM’. PREM staat voor ‘Patient Reported Experience Measures’.

In de lijst zijn onder andere vragen opgenomen die gaan over hoe snel u terecht kon, hoe snel u de uitslag hebt ontvangen, hoe u de informatievoorziening hebt ervaren, hoe er met u werd omgegaan (bejegening), in hoeverre u samen kon beslissen over het behandelplan en of u wist bij wie u terecht kon met uw vragen.

PROMs
De andere vragenlijst heet PROMs. PROMs (Patient Reported Outcome Measure) zijn een manier om met digitale vragenlijsten uw gezondheid in kaart te brengen. De PROMs vragenlijsten zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie tot uw klachten. Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde PROMs vragenlijsten in te vullen. De informatie die u geeft zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Werkwijze van PROMs/PREMs
Na het inplannen van uw operatie ontvangt u twee weken voor uw behandeling per email een uitnodiging om de PROM vragenlijst in te vullen. Door op de link te klikken opent u de vragenlijst. Vervolgens ontvangt u 2 weken na de operatie éénmaal de PREM vragenlijst om uw persoonlijke ervaringen in de kliniek te delen. Hierna kunt u, afhankelijk van de soort operatie die u heeft ondergaan, nog 1 tot max 3 PROM vragenlijsten verwachten die uw pijnbeleving en tevredenheid betreft uw operatie in kaart brengen. Met deze vragenlijsten ontvangen wij informatie die wij gebruiken om de zorg continu te verbeteren.

Contactgegevens
De PROMs vragenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u ook het e-mailadres opgeven van iemand die dichtbij u staat, zoals een partner, broer, zus, dochter, zoon of mantelzorger. Als u het e-mailadres van iemand anders opgeeft, is het wel van belang dat diegene niet namens u de vragenlijst invult. U moet zelf de antwoorden geven. Uiteraard mag uw naaste u wel helpen bij het invullen.

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.